Disable Preloader

Образовни стандарди

obrazovni-standardi-docs

Основна школа Бранко Радичевић Врање, Косовска бб, 17500 Врање, Србија

1. Стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања и васпитања

        - Математика - Разредна настава

        - Природа и друштво - Разредна настава

        - Српски језик - Разредна настава

2. Образовни стандарди за крај обавезног образовања - Предметна настава


Подели: