Disable Preloader

Упис у први разред

upis-u-prvi-razred

Основна школа Бранко Радичевић Врање, Косовска бб, 17500 Врање, Србија

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

 

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРВАКА!

 

 

◘ Полазак у школу је важан догађај како за ваше дете, тако и за вас. Зато препоручујемо да ваш избор буде јасан и добар: ОШ ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ''! Најбоље решење за вас и ваше дете, будите сигурни у то!

 

◘ Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2018/2019. годину обавити у времену од 2. априла 2018. до 31.маја 2018. Иако је период од 2.4 - 10.4. резервисан за пролећни распуст школа ће бити отворена и биће примане пријаве за упис.

 

◘ Ученици имају могућност коришћења продуженог боравка у првом и другом разреду. У боравку ученици обнављају научено градиво, раде задатке, играју се, гледају филмове  и баве осталим слободним активностима.

 

◘ Према члану 18. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС” бр. 88/2017) у први разред се уписују дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. То значи да се школске 2018/2019. године у први разред уписују сва деца рођена од 1. марта 2011. године, до 29. фебруара 2012. године.

 

◘ Дете које има од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу. Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред, на основу претходне провере знања.  

 

◘ Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2018. године.

 

◘ Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

 

◘ Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, односно другог законског заступника детета, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ, односно други законски заступник детета, подноси захтев школи (секретару школе), у коме се наводе разлози за овакав избор школе. Приликом уписа (предаје тpажене докумене и даје тражене информације) заказује се тестирање код психолога или педагога.

        

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

1. Извод из матичне књиге рођених (може и фотокопија) која може бити старија од шест месеци

2. Потврда лекара да је дете способно за упис у први разред

3. Уверење (до издавања уверења – Потврда) Предшколске установе о похађању предшколског програма.

 

◘ Упис ће се обављати у канцеларији педагога, психолога или секретара школе, сваког радног дана од 8.00 – 14.00 часова.

 

◘ Због родитеља који не могу доћи у преподневним часовима, психолог ће вршити упис понедељком после подне од 12.00 – 17.00 часова, а педагог уторком и петком од 12.00 - 17.00 часова.

 

◘ Све информације о упису можете добити на број телефона 421-795.

 

 

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

 

 

◘ Који се предмети изучавају у првом разреду основне школе?

 

Постоје обавезни и изборни предмети.

Обавезни предмети су:

• Српски језик

• Математика

• Енглески језик

• Свет око нас

• Ликовна култура

• Музичка култура

• Физичко и здравствено васпитање

 

Обавезни изборни предмети су:

• Верска настава

• Грађанско васпитање

 

Осим обавезних изборних постоје и изборни предмети:

• Народна традиција

• Чувари природе

• Лепо писање

 

У погледу изборних предмета, на почетку школске године родитељ, односно други законски заступник детета, детета се опредељује за два, један из групе обавезних изборних и један из групе изборних предмета.

 

◘ Колики је недељни фонд часова у првом разреду?

 

Највећи фонд часова или број часова у току једне радне недеље имају обавезни предмети српски и математика, по 5 часова недељно. Следи физичко и здравствено васпитање са 3 часа недељно, енглески језик и свет око нас са 2 часа, музичка и ликовна култура са по једним часом недељно. Са по једним часом недељно су заступљена и два изабрана изборна предмета.

 

 

СВИМ БУДУЋИМ ПРВАЦИМА ЖЕЛИМО СРЕЋАН ПОЧЕТАК И ПУНО УСПЕХА!

ДОБРОДОШЛИ У ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"!


Подели: